Middelfart Kommune godkender udviklingsplan: Nyt bolig- og erhvervsområde bliver unikt

Foto: Middelfart Kommune.
dato

Middelfart Kommune har vedtaget en ambitiøs udviklingsplan for Falstersvejkvarteret, der skal omdannes til et bæredygtigt bykvarter med omkring 800 boliger.

Planen lægger vægt på at bevare områdets industrielle arv og unikke karakter, samtidig med at det skal være et moderne, mangfoldigt og attraktivt bykvarter.

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen understreger, at udviklingen skal tage udgangspunkt i områdets eksisterende kvaliteter, ressourcer og historier for at understøtte dets identitet og bæredygtighed.

AG Gruppen er en af de første, der er klar til at bygge i området. Udviklingsplanen indeholder strategier for byliv, bevaring og cirkularitet, identitet, natur, biodiversitet og regnvand, mobilitet og parkering samt organisering og realisering.

Der vil fortsat være dialog med grundejere og borgere om udviklingen af området.


https://middelfart.dk/nyheder/2024/planer/middelfart-kommune-godkender-udviklingsplan-nyt-bolig-og-erhvervsomrade-bliver-unikt/
Kilde: Middelfart Kommune