Betydelige midler er afsat til kommunale puljer: Kom til Puljens dag

dato

Middelfart Kommune er kendt for sit stærke fællesskab og innovative foreninger. Men ofte står disse foreninger over for økonomiske udfordringer, der hindrer dem i at realisere deres idéer.

For at løse dette problem har Byrådet i 2024 afsat betydelige midler til kommunale puljer, der støtter alt fra foreningsudvikling og biodiversitet til frivillige sociale indsatser.

Den 30. januar kl. 16.30-19.00 afholdes der et arrangement på Middelfart Rådhus, hvor interesserede kan blive klogere på fundraising og de forskellige kommunale puljer.

Her vil den kommunale fundraisingkonsulent og en lokal forening give gode råd til fundraising, og repræsentanter fra de forskellige kommunale puljer vil præsentere deres arbejde.

Arrangementet er åbent for alle, og tilmelding skal ske senest den 28. januar 2024. Alle tilmeldte vil modtage en folder med et overblik over de forskellige puljer. Spørgsmål kan sendes til fritid@middelfart.dk.

Puljerne omfatter blandt andet midler til frivilligt socialt arbejde, aktiviteter for ældre, landdistriktsudvikling, lokale stier, tilgængelighed, kultur, biodiversitetsprojekter, fritidspas for børn og unge, småprojekter, legepladser, åben skole, grønne projekter og meget mere.


https://middelfart.dk/nyheder/2024/arrangementer/puljens-dag/
Kilde: Middelfart Kommune